Casa Națională de pensii anunță toți pensionarii! Se suspendă totul. În ce lună veți primi banii

20 apr. 2020
Casa Națională de pensii anunță toți pensionarii! Se suspendă totul. În ce lună veți primi banii

Casa Națională de Pensii confirmă totul. S-au luat noi măsuri în contextul crizei de coronavirus. Toți cei care au ieșit la pensie trebuie să știe asta!

Sunt vizați cei care au datorii și popriri pe conturi. În această perioadă pensionarii nu vor fi executați silit.

”Începând cu luna aprilie 2020 și până la expirarea termenului de 60 de zile de la data încetării stării de urgență, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire asupra drepturilor achitate de casele teritoriale de pensii.

Sunt avute în vedere popririle dispuse în baza titlurilor executorii emise/realizate de către:

  • organul fiscal central, în vederea executării silite a creanțelor datorate bugetului general consolidat;
  • organele fiscale locale, în vederea executării silite a creanțelor datorate bugetelor locale;
  • casele teritoriale de pensii, în vederea recuperării creanțelor bugetare reprezentând debite provenite din prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale pentru care s-a luat măsura recuperării prin reținere/compensare;
  • executorii judecătorești, pentru recuperarea creanțelor comerciale, inclusiv cele aferente contractelor de credit bancar învestite cu formulă executorie.

La data publicării OUG nr.32/2020 prestațiile aferente lunii aprilie a.c. erau deja comunicate la plată, însă trebuie precizat că sumele reținute în luna aprilie vor fi restituite odată cu plata drepturilor aferente lunii mai 2020, conform prevederilor ART. XVIII, alin.(3) din OUG nr.32/2020.

!! Pentru aplicarea acestei măsuri NU este nevoie de cerere din partea beneficiarilor !!, ”, precizează Direcția Comunicare și Relații Publice pe site.

Cine nu scapă?

Ridicarea popririlor nu se aplică pentru toți.

”Subliniem, în acest context, că pe perioada situației de urgență, nu se suspendă popririle înființate în vederea recuperării debitelor din prestații constituite ca urmare a unei infracțiuni, precum și cele reprezentând rente, ori sume datorate cu titlu de obligație de întreținere sau alocații pentru copii, în condițiile Codului de Procedură Civilă.”, se arată pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice.