Cea mai puternică rugăciune: cum atragi iubirea în viața ta! Trebuie rostită timp de 40 de zile

rugaciune

Într-o societate în care oamenii sunt din ce în ce mai individualiști, găsirea unui suflet cu care să poată conviețui devine o provocare majoră. Cu toate acestea, lipsa iubirii din viața unui om se resimte puternic și lasă un vid imens, provocând daune interioare de neacoperite.

Preoții recomandă celor care doresc să-și găsească jumătatea și să atragă iubirea în viața lor să citească Paraclisul Maicii Domnului timp de 40 de zile, la care să adauge rugăciunea de mai jos.

Ruga pentru iubire

„Stăpâne, Iubitorule de oameni, Împăratul veacurilor şi dătătorul bunătăţilor, Care ai stricat peretele cel din mijloc al vrajbei şi ai dat pace neamului omenesc, miluieşte Doamne, pe cei ce ne urăsc, ne pizmuiesc şi ne ocărăsc; aşijderea şi pe cei ce ne grăiesc de rău. Ca nu cumva vreunul din ei să pătimească ceva rău pentru noi, păcătoşii, nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie.

Doamne, Dumnezeul nostru, caută dintru înălţime ca un Bun asupra inimilor noastre, ce sunt lipsite de dragoste şi de unire şi sunt îmboldite de spinii urii şi ai altor păcate. O picătură din harul Sfântului Tău Duh coborând peste Dânsele, rourează-le bogat, ca să aducă roade bune şi din dragostea cea către Tine să sporească în fapte bune şi să petreacă în dragoste şi unire.

Aşa Doamne, înmulţind dragostea în inimile noastre, păzeşte-ne de tot răul şi de asuprirea vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră, de războiul cel dintre noi şi totdeauna ne ajută să ne iubim unii pe altii şi să facem tot binele, spre a ne învrednici de bunătăţile Tale cele cereşti. Amin.”

Revista Presei