Disclaimer

VoxBiz s-a angajat să mențină acest site actualizat și exact. Dacă totuși întâlniți ceva incorect sau depășit, l-am aprecia dacă ne-ați putea informa. Vă rugăm să indicați unde pe site-ul dvs. citiți informațiile. Vom privi acest lucru cât mai curând posibil. Vă rugăm să trimiteți răspunsul dvs. prin e-mail la: contact@voxbiz.ro.

Nu suntem responsabili pentru pierderi ca urmare a inexactităților sau a incompletitudinii și nici pentru pierderea care rezultă din probleme cauzate de sau inerente difuzării informațiilor pe internet, cum ar fi întreruperi sau întreruperi. Când utilizăm formularele web, ne străduim să limităm numărul de câmpuri necesare la minimum. Pentru orice pierdere suferită ca urmare a utilizării de date, sfaturi sau idei furnizate de către sau în numele VoxBiz prin intermediul acestui site, VoxBiz nu își asumă nicio răspundere.

Orice date cu caracter personal pe care ni le furnizați în contextul răspunsului sau solicitării dvs. de informații vor fi utilizate numai în conformitate cu declarația noastră de confidențialitate.

Orice date cu caracter personal pe care ni le furnizați în contextul răspunsului sau solicitării dvs. de informații vor fi utilizate numai în conformitate cu declarația noastră de confidențialitate.

VoxBiz depune toate eforturile rezonabile pentru a-și proteja sistemele împotriva oricărei forme de utilizare ilegală. VoxBiz va implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate în acest scop, ținând cont, printre altele, de stadiul tehnicii. Cu toate acestea, nu este răspunzător pentru nicio pierdere, directă și / sau indirectă, suferită de către un utilizator al site-ului, care apare ca urmare a utilizării ilegale a sistemelor sale de către un terț.

VoxBiz nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul site-urilor web sau de la care se face un hyperlink sau o altă referință. Produsele sau serviciile oferite de terți sunt supuse termenilor și condițiilor aplicabile acestor terți.

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului de pe acest site web sunt atribuite în VoxBiz sau în terțe părți care au plasat conținutul în sine sau de la care VoxBiz a obținut o licență de utilizator.

Copierea, difuzarea și orice altă utilizare a acestor materiale nu este permisă fără permisiunea scrisă a VoxBiz, cu excepția și în măsura în care se prevede altfel în reglementările legii obligatorii (cum ar fi dreptul de a cota), cu excepția cazului în care conținutul specific nu prevede altfel.

Dacă aveți întrebări sau probleme cu accesibilitatea site-ului, nu ezitați să ne contactați.