Se suspendă totul! Anunț pentru cei care au acest tip de pensie

25 apr. 2020
Se suspendă totul! Anunț pentru cei care au acest tip de pensie

Anunț important pentru românii care au aceste tipuri de pensie. Totul este prevăzut într-o ordonanță de urgență care cuprinde noi măsuri de protecție socială.

Se simplifică procesul de acordare a ajutorului de deces, a pensiilor de invaliditate, de urmaș sau a dispozitivelor medicale, valabile în perioada instituirii stării de urgență, se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

Guvernul a stabilitacordarea ajutorului de deces și persoanelor decedate în perioada stării de urgență chiar dacă la data decesului nu mai erau asigurate în sistemul public de pensii, cu condiția ca, în ultima lună calendaristică anterioară stării de urgență, persoana să fi avut această calitate, indiferent de stagiul de cotizare realizat în această lună.

Mai mult Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor sunt obligate să transmită casei teritoriale de pensii competentă, în funcție de domiciliul persoanei decedate, copia certificatului de deces, prin poșta electronică, pentru stabilirea pensiilor de urmaș și pentru acordarea ajutorului de deces. Această obligație încetează în 30 de zile de la finalizarea stării de urgență.

Pensia de invaliditate și urmaș

Cei care au aceste tipuri de pensie trebuie să știe că se suspendă termenele și procedurile pentru revizuirea medicală. Această suspendare încetează în 30 de zile de la finalizarea stării de urgență.

Potrivit documentului s-a stabilit și prelungirea valabilității deciziilor asupra capacității de muncă emise de medicul expert al asigurărilor sociale, precum și de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, precum și a documentelor doveditoare ale calității de reprezentant legal ori mandatar, a căror valabilitate încetează în perioada stării de urgență, până la expirarea perioadei de 30 zile de la data încetării stării de urgență.

Pensia de urmaș pentru copiii care studiază

Plata pensiei de urmaș se va face fără dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, în perioada stării de urgență. Această dovadă se va prezenta în 30 zile de la data încetării stării de urgență.