Vă puteți pierde pensia dacă nu trimiteți acest act urgent! Casa Națională de Pensii a schimbat totul

bani

Pandemia obligă instituțiile statului să schimbe modul de funcționare și operare, iar Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) nu face excepție. Din cauza restricțiilor din foarte multe școli, oficialii au anunțat că cei care beneficiază de pensie de urmaș trebuie să trimită actul necesare, adică adeverințele – dovada că încă sunt la studii, prin intermediul mijloacelor electronice.

„Având în vedere că, în prezent, instituţiile de învăţământ comunică prin mijloace electronice adeverinţele prin care se face dovada continuării studiilor, iar aceşti beneficiari au posibilitatea de a le transmite caselor teritoriale de pensie prin aceleaşi modalităţi, adeverinţele în cauză, transmise electronic, constituie dovada privind continuarea studiilor şi vor fi avute în vedere la acordarea pensiei de urmaş, respectiv la continuarea plăţii pensiei de urmaş”, transmite CNPP.

Cei care beneficiază de pensie de urmaș au posibilitatea să trimită actele necesare online, cu mențiune că până la sfârşitul anului şcolar 2020-2021 trebuie depus totul și în original.

Cui se aplică regulile impuse de CNPP

Regulile menționate se aplică celor care au împlinit deja vârsta de 16 ani și care primesc sau urmează să primească pensie de urmaș. Condițiile pentru acordarea acestui tip de pensie sunt stabilite de Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Copiii și soțului supraviețuitor sunt cei care pot beneficia de acest tip de indemnizație, dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.

Copiii pot primi pensie de urmaș până la 16 ani, iar dacă fac dovada că încă studiază, până la maxim 26 de ani.

„În situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs”, este scris Legea pensiilor.

Citește și:

Revista Presei