Veşti bune de la stat! Se dau între 250 şi 710 lei lunar pentru aceşti români! Care sunt condiţiile

lei-ron-bani

Un proiect important de lege a fost adoptat joi, de Camera Deputaţilor. Acesta presupune acordarea unui ajutor în bani cuprins între 250 şi 710 lei.  Documentul, adoptat cu 249 de voturi “pentru”, două ”împotrivă” şi 18 abţineri,stabileşte cadrul legal de acordare a acestor sume de către autorităţile locale. Cine beneficiază de aceşti bani şi care sunt condiţiile pentru primirea lor aflaţi în rândurile de mai jos.

Proiectul fusese adoptat tacit de Senat

Actul normativ votat joi de CD are drept obiect stabilirea cadrului legal de acordare, de către autorităţile administraţiei publice locale, a unui ajutor familiilor cu copii de vârstă preşcolară pentru plata serviciilor oferite de o bonă. Se vor acorda sume cuprinse între 250 şi 710 lei lunar. Proiectul fusese adoptat tacit de Senat acum câteva săptămâni, urmând să fie trimis în prezent spre promulgare la preşedintele Klaus Iohannis, urmând să intre în vigoare în termen de 60 de zile.

Cine poate beneficia

De acest ajutor pentru plata bonelor  pot beneficia toate categoriile de persoane eligibile, respectiv cele ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 3.500 de lei. Sprijinul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preşcolară părintelui, reprezentantului legal la care copilul locuieşte în mod statornic sau persoanei desemnate de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor.

La cât se ridică sumele

Ajutorul pentru plata bonelor se acordă după cum urmează: pentru venituri nete lunare pe membru de familie de 2.080 de lei cuantumul ajutorului pentru plata bonelor este de 710 lei, între 2.081 şi 2.500 de lei – 550 lei, între 2.501 şi 3.000 de lei – 390 de lei, iar între 3.001 şi 3.500 de lei – 250 de lei. Atenţie, la determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele şase luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar lunar.

Care sunt condiţiile pentru aceste sume

Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să fie cetăţean român, cetăţean al altui stat sau apatrid cu domiciliul în România; sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată. De asemenea, pot beneficia de ajutorul financiar şi persoanele care nu îndeplinesc aceste condiţii dacă sunt şomeri indemnizaţi sau sunt înregistrate în evidenţele Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă şi nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea acestora. De asemenea, actul normativ prevede că acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creşă/grădiniţă sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creşă/grădiniţă ori nu a retras copilul de la creşa/grădiniţă.

Cine nu are voie să beneficieze de ajutorul financiar

Nu se poate beneficia de ajutorul financiar dacă persoana este: asistent maternal profesionist iar copilul/copiii sunt în întreţinerea acesteia, asistent personal al copilului sau beneficiază de indemnizaţia prevăzută în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, se află în perioada de concediu pentru creşterea copiilor. Iniţiativa prevede că ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere şi documente doveditoare care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de actul normativ.

Solicitantul are obligaţia de a depune la serviciul public de asistenţă sociala, din 6 în 6 luni, o declaraţie pe propria răspundere privind menţinerea condiţiilor de acordare a ajutorului. Neîndeplinirea acestei obligaţii în termen de maximum 30 zile de la împlinirea termenului de 6 luni conduce la încetarea dreptului. Suspendarea plăţii ajutorului financiar pentru bonă intervine dacă se înregistrează 3 mandate poştale returnate consecutiv; în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condiţiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar.

Când încetează ajutorul de la stat

Dreptul la ajutorul financiar  poate fi stopat în următoarele situaţii: la împlinirea de către copil a vârstei de 6 ani; a intervenit decesul copilului; copilul intră în sistemul de creşă/grădiniţă; încetează activitatea bonei; schimbarea domiciliului în altă localitate; nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

Revista Presei