Milioane de români trebuie să completeze acest act pentru a primi pensie! Care sunt regulile

25 feb. 2020
Milioane de români trebuie să completeze acest act pentru a primi pensie! Care sunt regulile

Milioane de români trebuie să completeze acest act dacă vor să mai primească pensie. Regulile sunt afișate pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice.

Este vorba despre românii din străinătate. Dacă v-ati schimbat domiciliul sau doriți să-l schimbați, trebuie să știți ce trebuie să afceți pentru a primi pensia. Așadar, românii care se stabilesc în afara țării, pot opta pentru plata în străinătate a drepturilor de pensie, în condiţiile legii.

Plata pensiilor cuvenite beneficiarilor stabiliţi în străinătate poate fi efectuată în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, în moneda ţărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit, precizează Casa Națională de Pensii.

Cum veți primi pensia?

Beneficiarii sistemului public de pensii stabiliţi în străinătate îşi pot primi pensia pe teritoriul statului de domiciliu sau de resedinţă (stat de şedere obişnuită), în contul bancar declarat la casa teritorială de pensii în evidenţa căreia se află dosarul de pensie.

Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat un parteneriat cu CITIBANK EUROPE PLC. DUBLIN, sucursala România, prin intermediul căruia pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor sistemului public se transferă în străinătate, într-un cont bancar deschis de aceştia la o bancă de pe teritoriul statului de domiciliu sau de şedere obişnuită, după caz.

Ce trebuie să faceți?

Pentru a primi banii pe teritoriul statului de domiciliu (de şedere permanentă), titularul drepturilor de pensie trebuie să transmită detaliile bancare (numele aşa cum este înregistrat la bancă, denumirea băncii, adresa băncii, cod de identificare bancară – BIC/SWIFT, număr de cont bancar internaţional – IBAN), prin intermediul instituţiei de asigurări sociale de la locul de şedere permanentă.

Cei vizați mai pot completa declaraţia de transfer în străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii şi o depune la sediul casei teritoriale de pensii, personal sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, emisă conform legii.

Aceasta va fi însoţită de un document care confirmă detaliile bancare şi de o copie a actului de identitate al titularului care atestă locul de şedere permanentă.

Românii pot trimite declarația de transfer în străinătate a drepturilor cuvenite şi a documentelor care o însoţesc se poate face prin poştă, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail, scanate, la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii.